Курсове

Комплексната ни учебна програма, успешно съчетава индивидуалните и професионални качества, с конкретните нужди на бизнеса.

A

Стартиращ курс

A

Графичен дизайн

A

Рекламна графика

A

основен курс

A

Напреднал курс

Стартиращ курс

Начало 16.06.2023 г.

Продължителност 4 месеца

 

Стартиращ курс
Стартиращ курс

Hardware components

Виж повече

OS Management

Виж повече

Microsoft Office

Виж повече
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint

Graphics Software

Виж повече

HTML5 & CSS3

Виж повече

Internet and Browser

Виж повече

Security

Виж повече

Blockchain

Виж повече

Cloud Computing

Виж повече

IoT and Smart System

Виж повече

Practical English

Виж повече
 • Telling Stories
 • Healthy Lifestyles 
 • Appearance and Personality Traits
 • Modal Verbs
 • Understanding ‘Wh’ Words
 • Travel Dos and Don’ts
 • Technology Today
 • Immigration 
 • Choosing a Career 
 • Importance of a Hobby

Soft Skills

Виж повече
 • Изграждане на екип
 • Доверие
 • Воля и усилена работа
 • Честност
 • Управление на времето
 • Капацитет на концентрация
 • Умение за слушане и изслушване
 • Мотивация

Bootcamps

Начален курс

Начало 12.06.2023 г.

Продължителност 4 месеца

Начален курс

C# Fundamentals

Виж повече
 • Introduction to Programming
 • Calculations, Operators, Expressions
 • Conditional Statements
 • Loops
 • Methods
 • Data Types
 • Arrays, Lists

C# Exercises

C# Algorithms 1

Виж повече
 •   Min, Max, Sum and other operations on sequence of elements
 •   Exhaustive search
 •   Sorting
 •   Recursion
 •   Binary Search
 •   Merging sorted sequences

C# Data Structures 1

Виж повече
 •   Arrays
 •   Multidimensional arrays
 •   Lists

Practical + Technical English

Виж повече
 • Understanding Newspaper Articles
 • Passing Interviews 
 • Business Idioms 
 • Interpreting Office Scenarios  
 • Dealing with Co-workers
 • IT and Team Building 
 • Simulating Business Trips 
 • Balancing Work and Family
 • Consumerism 
 • Challenges of the Future

Soft Skills

Виж повече
 • Изграждане на екип
 • Доверие
 • Воля и усилена работа
 • Честност
 • Управление на времето
 • Капацитет на концентрация
 • Умение за слушане и изслушване
 • Мотивация

 

Bootcamps

Основен курс

Начало 13.06.2023 г.

Продължителност 4 месеца

Основен курс

C# Classes & Objects

Виж повече
 • Classes and Objects
 • Encapsulation
 • Тemplates, Generics
 • Inheritance
 • Abstract Classes, Interfaces
 • Polymorphism
 • Exception Handling

 

C# Exercises

C# Algorithms 2

Виж повече
 • Algorithm complexity, Asymptotic notation
 • Creation
 • Traversing
 • Searching
 • Sorting
 • Manipulating data structures using LINQ

C# Data Structures 2

Виж повече
 • Arrays, List, SortedList
 • Hashtable, Dictionary, Linq
 • Stack
 • Queue
 • Sets, Tree, Graph.
 • Streams & Files

HTML5 & CSS3 Part 1

Виж повече

Practical + Technical English

Виж повече
 • Understanding Newspaper Articles
 • Passing Interviews 
 • Business Idioms 
 • Interpreting Office Scenarios  
 • Dealing with Co-workers
 • IT and Team Building 
 • Simulating Business Trips 
 • Balancing Work and Family
 • Consumerism 
 • Challenges of the Future

Soft Skills

Виж повече
 • Вземане на решения
 • Творческо и аналитично мислене
 • Работа в екип
 • Сътрудничество
 • Отговорност
 • Комуникативност
 • Устойчивост
 • Обратна връска

Bootcamps

Напреднал курс

Очаквайте скоро...

C# Projects

ORM Databases

VCS (Git, GitHub)

HTML5 & CSS3 Part 2

Web Fundamentals

Technical English

Soft Skills

Bootcamps

Графичен дизайн

Начало 20.06.2023 г.

Продължителност 4 месеца

Графичен дизайн
Графичен дизайн

Шрифтове и типография

Виж повече
 • Какво е шрифт (Font)
 • Основни видове шрифт
 • Основни шрифтови семейства (Font Family)
 • Типографско оформление

Графичен символ / Логотип / Послание на логотипа

Виж повече
 • Значение на символите
 • Какво е лого
 • Видове лога
 • Основни механизми за изработка на лого

Компютърна графика и реклама

Виж повече
 • Цифрови изображения
 • Видове цифрови изображения
 • Периферни устройства за обработка на цифрови изображения
 • Компютърна графика
 • Основни видове компютърна графика
 • Предимства и недостатъци
 • Видове файлови формати и цветови режими

Adobe Photoshop

Виж повече
 • Главна лента с опции
 • Инструменти във Photoshop

Работа със селекции / Основи на слоевете

Виж повече
 • Селектиране
 • Видове селекции
 • Слоеве във Photoshop
 • Настройки на слоевете

Подобряване и корекция на фотография

Маски във Photoshop

Работа с текст / Текстови инструменти

Векторно рисуване / Пътечки

Corel Draw / Векторна компютърна графика

Виж повече
 • Работно поле за работа с векторни изображения
 • Създаване и редактиране на линии и форми
 • Селекции и подравняване
 • Трансформиране на обекти
 • Рисуване с писалка и молив
 • Оцветяване. Цветови режими
 • Работа с текст
 • Смесване на цветове и форми. Градиент

Рекламна графика

Очаквайте скоро...

Видове печатни технологии

Предпечатна подготовка

Брандиране и корпоративна идентичност

Рекламен дизайн

Вашата количка0
Количката е празна
Към магазина